Kritiska analyser

Scientologer i svensk skola. Föreningar som sprider skräckpropaganda och felaktigheter. Kontroversiella samarbeten ochvetenskapsförakt.

Sedan 2016 dokumenterar jag tokigheter inom den svenska narkotikadebatten och skolundervisningen som inte många känner till.

Kritisk analys av Droginformation.nu, Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige, ISAYNODRUGS samt Droginformation för alla

Kritisk analys av Svenska narkotikapolisföreningen (SNPF)