Kritisk analys av Droginformation.nu, Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige, ISAYNODRUGS samt Droginformation för alla

Syfte

Riksorganisationen För Ett Drogfritt Sverige (RDS) driver föreningen Droginformation för alla. Den har tidigare hetat Drogfritt.nu och Droginformation.nu, men byter namn i takt med att media uppmärksammar grova felaktigheter i deras material samt starka koppling till Scientologerna. De driver även varumärket ISAYNODRUGS.

RDS arbetar primärt i svensk skolmiljö med föreläsningar om drogers skadeverkan till barn och ungdomar.

2015 upptäckte jag den massiva kritik som länge riktats mot föreningen Riksorganisationen För Ett Drogfritt Sverige (RDS), vilka driver Droginformation.nu och varumärket ISAYNODRUGS. Kritiken handlade främst stora brister i droginformationen till skolungdomar samt organisationens koppling till scientologerna. Denna sida är ett försök att sammanfatta kritiken mot RDS på ett lättöverskådligt sätt.

Med bakgrund av denna sammanfattning polisanmälde RDS mig 2017 för hets mot folkgrupp, grovt förtal, grov förolämpning samt tryckfrihetsbrott. Alla brottsrubriceringar avskrevs direkt. Klicka här för att läsa mer.

Vänligen observera att webbplatser och referenser försvinner eller byts ut i takt med att RDS läser denna sammanfattning.

Länkar kan därför vara utdaterade.

Översikt

Riksorganisationen För Ett Drogfritt Sverige (RDS), driver föreningen Droginformation.nu, som tidigare hette Drogfritt.nu men bytte namn runt 2012 då flera svenska tidningar uppmärksammat stora brister i deras informationsmaterial samt starka koppling till scientologerna via Narconon. Grundaaren Åsa Graaf bemötte då kritiken i ett pressmeddelande.

RDS arbetar primärt i skolmiljö med föreläsningar om drogers skadeverkan. Man påstår sig sedan starten ha nått ut till ”740 000 personer”.

Genom ”kunskap, verklighetstrogna exempel och ett lättsamt och underhållande språk” påstår sig RDS genom sina föreningar, kampanjer, sommarläger och uppletande verksamhet arbeta med vad de kallar förebyggande droginformation. Som belägg för dess effektivitet används bland annat de tackbrev unga elever får i uppgift att skriva efter avslutad föreläsning.

Huvudföreläsaren Alexander Breeze påstår sig ha gett över 5000 föreläsningar till över 500 000 personer.

Det Scientologiska magasinet freedom.org beskriver RDS grundare Åsa Graaf så här:

”Arresting the decline of drug proliferation was the first topic in Mr. Miscavige‘s round-up of year number 19‘s accomplishments. It was, as well, the cause championed by the evening‘s first IAS Freedom Medal winners Michael Neilson and Asa Graaf, leaders of a team of drug education specialists in Sweden who, in Mr. Miscavige‘s words, are “doing more to handle the drug problem than any other group on the planet.” Neilson and Graaf set out ten years ago to save Swedish children from a drug problem of epic proportions. In that time, they have not only salvaged an entire generation, they have created a nationwide movement for a drug-free tomorrow.”

</p>
<p>Bilden till detta inlägg föreställer Droginformations och Riksorganisationen För Ett Drogfritt Sverige (RDS) ordförande Åsa Graaf när hon 2013 tar emot ett pris av International Association of Scientologists. Bild från peterrothblog.wordpress.com

RDS grundare Åsa Graaf tog 2013 emot ett pris av International Association of Scientologists.
Bild: peterrothblog.wordpress.com

</p>
<p>Bilden till detta inlägg föreställer Droginformations och Riksorganisationen För Ett Drogfritt Sverige (RDS) ordförande Åsa Graaf när hon 2013 tar emot ett pris av International Association of Scientologists. Bild från peterrothblog.wordpress.com

Alexander Breeze, huvudföreläsare hos RDS.
Bild: droginformation.nu

Kritik mot RDS i media

Åsa Graaf hotar svenska lärare och drogförebyggare med juridiska åtgärder

Dessa brev skickades 2016 till lärare och drogförebyggare över hela landet.

I breven menar Åsa att mottagaren kränkt och/eller diskriminerat föreningen Droginformation.nu eller deras kampanj I SAY NO DRUGS genom att kritisera kopplingen till Scientologerna. Något Åsa i ett brev refererar till som ”olagligt” enligt deras icke namngivna jurist. Ett av breven nedan fick en biologi- och kemilärare skickat till sin arbetsplats enbart pga att han över telefon frågat om kopplingen till sekten.

Sponsorns koppling till scientologin

På sin webbplats droginformation.nu tydliga med att man erhåller finansiellt stöd från ett företag i Stockholm. Bland annat intervjuas en anställd hos företaget. Vad man inte berättar är den uppmärksamhet företaget fick 2016, då det avslöjades att anställda skickats på vad de själva uppfattade som kurser i Scientologi.

Klicka för att spela video

Distribution av Scientologiskt propagandamaterial

I Droginformations egen webbshop erbjuds kostnadsfritt en DVD (se bild) under namnet ”Youth for human rights”, med tillhörande beskrivning:

Filmerna är välgjorda och de belyser på ett lättförståeligt och stark sätt våra rättigheter. Ämnet är aktuellt även här i Sverige där människor dagligen diskrimineras pga ursprung, religion, sexuell läggning mm.

Youth for human rights grundades 2001 och påstår sig, med inriktning på ungdomar, arbeta för mänskliga rättigheter. De fungerar som en frontorganisation för Scientologerna i 20-talet länder. Samma DVD-film distribueras även kostnadsfritt på scientologernas egen webbplats.

Sedan denna text skrevs har RDS avslutat webbshopen på drog-information.nu och tagit bort DVD-filmen från sin nya butik på isaynodrugs.store

Exempel på vad Droginformation.nu lär ut i svenska skolor

Bilder från ”Boken om knark och sånt” som RDS sålt sedan 2011.