Kritisk analys av Droginformation.nu, Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige samt ISAYNODRUGS

Syfte

I mitt dåvarande uppdrag som drogpolitisk talesperson för Piratpartiet engagerade jag mig bland annat i den droginformation som lärs ut i svensk skola inom ramarna för ANDT.

2015 upptäckte jag den massiva kritik som länge riktats mot föreningen Droginformation.nu och varumärket ISAYNODRUGS, vilka drivs inom Riksorganisationen För Ett Drogfritt Sverige (RDS). Kritiken handlade främst stora brister i droginformationen till skolungdomar samt organisationens koppling till scientologerna. Denna sida är ett försök att sammanfatta kritiken mot RDS på ett lättöverskådligt sätt.

Texten nedan resulterade 2017 i att RDS polisanmälde mig för hets mot folkgrupp, grovt förtal, grov förolämpning samt tryckfrihetsbrott. Alla brottsrubriceringar avskrevs direkt. Klicka här för att läsa mer.

Vänligen observera att webbplatser och referenser försvinner eller byts ut i takt med att RDS läser denna sammanfattning.

Länkar kan därför vara utdaterade.

Översikt

Riksorganisationen För Ett Drogfritt Sverige (RDS), driver föreningen Droginformation.nu, som tidigare hette Drogfritt.nu men bytte namn runt 2012 då flera svenska tidningar uppmärksammat stora brister i deras informationsmaterial samt starka koppling till scientologerna via Narconon. Åsa Graaf bemötte då kritiken i ett pressmeddelande.

RDS arbetar primärt i skolmiljö med föreläsningar om drogers skadeverkan. Man påstår sig sedan starten ha nått ut till ”740 000 personer”, även då siffran i deras marknadsföring använts under många år utan att ha ändrats.

Genom ”kunskap, verklighetstrogna exempel och ett lättsamt och underhållande språk” påstår sig RDS via sina föreningar, kampanjer, sommarläger och uppletande verksamhet ge vad man kallar förebyggande droginformation. Som belägg för dess effektivitet används bland annat de tackbrev unga elever får i uppgift att skriva efter avslutad föreläsning.

Huvudföreläsaren Alexander Breeze påstår sig ha gett över 5000 föreläsningar till över 500 000 personer.

Scientologiska magasinet freedom.org beskriver RDS grundare Åsa Graaf så här:

”Arresting the decline of drug proliferation was the first topic in Mr. Miscavige‘s round-up of year number 19‘s accomplishments. It was, as well, the cause championed by the evening‘s first IAS Freedom Medal winners Michael Neilson and Asa Graaf, leaders of a team of drug education specialists in Sweden who, in Mr. Miscavige‘s words, are “doing more to handle the drug problem than any other group on the planet.” Neilson and Graaf set out ten years ago to save Swedish children from a drug problem of epic proportions. In that time, they have not only salvaged an entire generation, they have created a nationwide movement for a drug-free tomorrow.”

</p>
<p>Bilden till detta inlägg föreställer Droginformations och Riksorganisationen För Ett Drogfritt Sverige (RDS) ordförande Åsa Graaf när hon 2013 tar emot ett pris av International Association of Scientologists. Bild från peterrothblog.wordpress.com

RDS grundare Åsa Graaf tog 2013 emot ett pris av International Association of Scientologists.
Bild: peterrothblog.wordpress.com

</p>
<p>Bilden till detta inlägg föreställer Droginformations och Riksorganisationen För Ett Drogfritt Sverige (RDS) ordförande Åsa Graaf när hon 2013 tar emot ett pris av International Association of Scientologists. Bild från peterrothblog.wordpress.com

Alexander Breeze, huvudföreläsare hos RDS.
Bild: droginformation.nu

Kritik mot RDS i media

Åsa Graaf hotar svenska lärare och drogförebyggare med juridiska åtgärder

Dessa brev skickades 2016 till lärare och drogförebyggare över hela landet.

I breven menar Åsa att mottagaren kränkt och/eller diskriminerat föreningen Droginformation.nu eller deras kampanj I SAY NO DRUGS genom att kritisera kopplingen till Scientologerna. Något Åsa i ett brev refererar till som ”olagligt” enligt deras icke namngivna jurist. Ett av breven nedan fick en biologi- och kemilärare skickat till sin arbetsplats enbart pga att han över telefon frågat om kopplingen till sekten.

När jag till slut fick kontakt med RDS grundare Åsa Graaf via mail svarade hon att de varit i kontakt med jurister och Justitieombudsmannen (JO). Jag dubbelkollade detta med JO som då svarade att ingen anmälan inkommit från RDS. Sedan jag påpekade detta för Åsa har all kontakt upphört.

Klicka för att läsa maildialogen mellan mig och Åsa Graaf

Johan:

Hej Åsa!

Mitt namn är Johan Svensson. Jag är narkotikapolitisk debattör sedan några år tillbaka med specialisering på frågor inom evidensbaserad droginformation och skademinimerande metoder.

Den senaste månaden har ett flertal personer mottagit brev med din signatur, där du talar om icke namngivna jurister. Jag hade velat ställa några frågor till dig angående dessa brev. Gärna över telefon.

Vänligen återkom snarast.

Åsa:

Hej Johan!

Tack för dina mails!

Jag svarar dig istället för Alexander eftersom han just nu reser mycket runt om i landet och föreläser. Han är väldigt bokad!

Tänk att han har gett över 5000 föreläsningar till flera hundratusen personer – och vilka fina lovord han får från rektorer, skolpersonal, föräldrar och elever! 🙂

De älskar honom och hans sätt att föreläsa! 🙂

Ok, nu till din mail ang. brevet.

Det stämmer att vi inte accepterar hot, kränkningar och diskriminering, därför är vi i kontakt med jurister och även JO, då det gäller personer anställda i skolor och myndigheter. De mänskliga rättigheterna är viktiga för alla.

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter: http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/sverige/ombudsmannen

”De olika ombudsmännen granskar att de mänskliga rättigheterna efterlevs. Var och en som anser sig själv eller någon annan ha blivit felaktigt eller orättvist behandlad av en myndighet eller tjänsteman vid en myndighet inom den statliga eller kommunala sektorn kan klaga till justitieombudsmannen (JO). Samtliga ombudsmän hos JO utses idag av riksdagen.”

Att särbehandla och diskriminera någon eller några för deras religiösa tillhörighet är definitivt ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Vi har granskats av Svensk Insamlingskontroll i snart 25 år och vi följer deras regler.

Vår personal får bra resultat och vi har förtroende för dem.

Vi har varit i kontakt med Skolverket och tar till oss av de riktlinjer som står i deras rapport om ANT undervisning.

Vårt syfte är att hjälpa barn och ungdomar att stå emot grupptrycket och taget eget beslut om droger.

Vi vet att vi når fram till ungdomarna.

Har följt dig och dina inlägg och jag måste säga att du har ett starkt engagemang och jag har sett hur du jobbar. Jag tror dock på en annan väg för att hjälpa barn och ungdomar.

Jag tror på samarbete och respekt.

Johan:

Hej igen Åsa.

Frågorna jag ville ställa till dig avsåg de hotfulla brev du skickat ut till individer över hela Sverige. Resterande frågor kan vi ta vid ett framtida tillfälle.
1. Hur många liknande brev har ni skickat ut?
2. Vilket är det juridiska ombud ni hänvisar till? Du talar ibland om ”en jurist” och ibland om ”jurister”. Jag har frågor till dem ang legaliteten att använda juridiska åtgärder mot människor med bakgrund av de ställt frågor till er på telefon.
3. Hur legitimerar du att ni hotar skolpersonal och drogförebyggare med jurister, enbart för att de ifrågasatt er starka koppling till Scientologerna? Något som redan uppmärksammats av bland annat Svenska Dagbladet och Aftonbladet.
4. Om personerna ni skickar breven till begått lagbrott, varför inte bara åtala dem? I dagsläget får jag uppfattningen att ni som organisation använder icke namngivna jurister som hotmedel.

Åsa:

Hej Johan!

Inga problem!

Men du fick mina svar i förra mailet – jag förklarade där angående diskriminering och brevet.

Vi har inte mer tid att lägga på detta nu.

Hoppas du förstår och respekterar detta.

Sponsorns koppling till scientologin

På sin webbplats droginformation.nu tydliga med att man erhåller finansiellt stöd från ett företag i Stockholm. Bland annat intervjuas en anställd hos företaget. Vad man inte berättar är den uppmärksamhet företaget fick 2016, då det avslöjades att anställda skickats på vad de själva uppfattade som kurser i Scientologi.

Klicka för att spela video

Distribution av Scientologiskt propagandamaterial

I Droginformations egen webbshop erbjuds kostnadsfritt en DVD (se bild) under namnet ”Youth for human rights”, med tillhörande beskrivning:

Filmerna är välgjorda och de belyser på ett lättförståeligt och stark sätt våra rättigheter. Ämnet är aktuellt även här i Sverige där människor dagligen diskrimineras pga ursprung, religion, sexuell läggning mm.

Youth for human rights grundades 2001 och påstår sig, med inriktning på ungdomar, arbeta för mänskliga rättigheter. De fungerar som en frontorganisation för Scientologerna i 20-talet länder. Samma DVD-film distribueras även kostnadsfritt på scientologernas egen webbplats.

Sedan denna text skrevs har RDS avslutat webbshopen på drog-information.nu och tagit bort DVD-filmen från sin nya butik på isaynodrugs.store

Klicka för stor bild

Exempel på vad Droginformation.nu lär ut i svenska skolor

Bilder från ”Boken om knark och sånt” som RDS sålt sedan 2011.

E-post: johan@narkotikapolitik.online

Twitter/X: snilletjohan

Swish: 0700 88 66 03

 

©2023 Johan Svensson